Nasze centrum oferuje kompleksową pomoc specjalistów: psychiatra, psycholog. Kierujemy ją do wszystkich osób, które doświadczają niepokojących objawów natury psychicznej jak i tych osób które psychoterapię traktują jako formę samodoskonalenia i rozwoju osobistego. Zapraszamy na konsultacje, terapię indywidualną lub grupową, warsztaty, interwencję kryzysową i inne formy pomocy.

 

  1. Konsultacje lekarskie
  2. Diagnoza psychologiczna kliniczna
  3. Psychoterapia indywidualna
  4. Psychoterapia grupowa:
  5. Warsztaty, treningi terapeutyczne
  6. Interwencja kryzysowa
  7. Psychoterapia pary
  8. Psychoedukacja i wsparcie rodziny pacjenta
  9. Diagnoza objawów uzależnień.
  10. Badania diagnostyczne