Rejestracja telefoniczna

798-400-434

Nasza wykwalifikowana kadra udziela konsultacji w zakresie:

 • Objawów depresyjnych i lękowych
 • Objawów psychosomatycznych
 • Nerwic
 • Zaburzeń snu
 • Zaburzeń odżywiania się
 • Zaburzeń osobowości
 • Reakcji kryzysowych
 • Objawów posttraumatycznych wczesnych i późno ujawniających się
 • Objawów towarzyszących chorobom somatycznym
 • Objawów związanych z długotrwałym przyjmowaniem leków nasennych i uspokajających
 • Uzależnień dorosłych i młodzieży
 • Współuzależnień
 • Zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Problemów wychowawczych
 • Kryzysów partnerskich i rodzinnych