Psycholog i psychiatra dziecięcy zajmuje się szeroko pojętą diagnozą, terapią oraz leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

 

W zależności od występującego problemu oraz stopnia nasilenia niepokojących objawów, pacjentem zajmuje się psychiatra lub psycholog dziecięcy. Diagnoza i odpowiednia forma terapii pomagają dziecku w poradzeniu sobie z lękami oraz innymi trudnościami. w konsekwencji przywracając jego dziecięcą radość życia.

 

 1. Konsultacje lekarskie
 2. Diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka
 3. Diagnoza psychologiczna kliniczna dziecka
 4. Psychoterapia indywidualna dziecka
 5. Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży
 6. Trening umiejętności społecznych
 7. Diagnoza systemu rodzinnego
 8. Terapia rodzinna
 9. Psychoedukacja i poradnictwo dla rodziny w firmie indywidualnej lub warsztatowej
 10. Warsztaty dla rodziców „Świadomy rodzic”
 11. Warsztaty dla rodziców dzieci z objawami ADHD
 12. Diagnoza i pomoc dla dziecka i rodziny w problemach z uzależnieniami
 13. Badania diagnostyczne