Absolwentka wydziału lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Po ukończeniu stażu podyplomowego podjęła  i  kontynuowała   prace w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przez około 15 lat na stanowisku asystenta ,a następnie zastępcy ordynatora oddziału  młodzieżowego. W latach 2001-2006 odbywała szkolenie specjalizacyjne  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Tworkowskim w zakresie psychiatrii dorosłych, zakończone  egzaminem specjalizacyjnym. W latach 2008-2012 odbyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dzieci  i młodzieży ,zakończone złożeniem egzaminu państwowego w tej dziedzinie. W latach 2001-2005 kontynuowała szkolenie z zakresu  psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej  , zakończone w 2006r certyfikatem w CTPB oraz Oxford Cognitive  Centre. W 2007r  otrzymała certyfikat nr 148 przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach psychiatrycznych  szpitalnych i dziennych oraz poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci jak również jako lekarz  psychiatra konsultant w szpitalu ogólnym.

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem objawów  w profilu ogólnopsychiatrycznym u osób dorosłych ,dzieci i młodzieży.

W Empatika Centrum Terapii pracuje od 2007r.