Forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc. W spotkaniach grupy wsparcia biorą udział osoby doświadczające konkretnego problemu życiowego lub konkretnej sytuacji życiowej. Grupa wsparcia ma charakter samopomocowy, czyli jedynie moderowany przez psychologa, samodzielnie i wspólnie tworzy bezpieczne dla siebie środowisko, w którym można obserwować i przepracowywać swoje trudności. Sprzyja rozwijaniu nowych sposobów radzenia sobie z problemami i nowych strategii zachowania.

Osoba prowadząca Monika Kędra