Grupa terapeutyczna jest jedną z standardowych formy psychoterapii ,zalecane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Jest” formą laboratorium” , które pozwala na eksperymentowanie nowych form doświadczania i reagowania oraz kontaktu z ludźmi i ze sobą, aby następnie przenieść je do życia realnego. Współpraca i relacje w grupie rówieśniczej są najbardziej znaczącą i naturalną formą kontaktu w okresie dzieciństwa i okresie nastoletnim.
Grupa terapeutyczna stwarza warunki bezpieczeństwa i uważności, umożliwiające przyglądanie się sytuacjom i relacjom ,poznania własnych sposobów zachowania i przeanalizowania skuteczności ich działania oraz konsekwencje z nich wynikające. Grupa daje bezpośrednia okazje do przekonania się czego każdy z nas potrzebuje ,aby w kontakcie z innymi czuć się jednocześnie bezpiecznie i niezależnie. Udział w terapii grupowej umożliwia pokonywanie trudności i odnajdowanie własnej drogi wyboru.
Nasza oferta skierowana jest do młodych osób , które:
– doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami i osobami najbliższymi,
-często czują się samotne, przygnębione.
– miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
-czują się często niepewne, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
-doświadczają nieprzyjemnych stanów i objawów emocjonalnych,
-trudności w radzeniu sobie ze stresem
-niskiego poczucia własnej wartości,
-wycofywania się z trudnych sytuacji
Udział w grupie pozwala m.in aby :
– dowiedzieć się jak jesteśmy postrzegani oraz jak tworzyć satysfakcjonujące relacje
-poczuć się swobodnie wśród rówieśników, być bardziej otwartym i pewnym siebie
-poprawić świadomość własnych emocji, uczuć i potrzeb oraz nauczyć się ich konstruktywnego
przeżywania i wyrażania
-bardziej zaufać sobie i innym
-rozszerzyć możliwości własnego działania i wyborów
-zbudować niezależność osobistą przy jednoczesnym uwzględnieniu współzależności z innymi
-kontrolować swoje emocje i zachowania
-zniwelować nieprzyjemne objawy lęku, drażliwości, obniżonego i chwiejnego nastroju, wycofania społecznego
-wzmocnić pewność siebie.
Opieka merytoryczną przebiegu grupy sprawuje mgr Dorota Kloch-psycholog dziecięcy.
Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją dziecka lub nastolatka oraz rozmową z rodzicem, na której omawia się celowość udziału dziecka w grupie, oraz warunki funkcjonowania grupy min tajemnicę terapeutyczną, postepowanie w sytuacjach kryzysowych.Istotnym kryterium podziału na grupy oprócz specyfiki problemów jest wiek dziecka lub nastolatka.