Czyli forma treningu interpersonalnego może być  intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Od tego w jaki sposób wchodzimy w kontakt z innymi ludźmi, w jaki sposób budujemy relację oraz pokazujemy siebie, swoje potrzeby, uczucia i oczekiwania zależy nasze poczucie satysfakcji i spełnienia w relacjach międzyludzkich. Często w życiu codziennym nie zauważamy swoich trudności, albo zauważamy je, ale trudno nam określić, jakie powinniśmy wprowadzić zmiany, aby być zadowolonym ze swoich kontaktów z ludźmi. Zdarza się też, że źródeł kłopotów dopatrujemy się w innych osobach, albo próbujemy wprowadzić zmiany, ale ciągle popełniamy te same błędy.

Dlatego też, jeśli:

-chcesz przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w relacjach z innymi ludźmi (bliskimi, znajomymi, w relacjach zawodowych),
-chcesz poprawić lub zmienić swoje funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich,
-chcesz odkryć swoje mocne strony i zasoby,
-chcesz przyjrzeć się swoim trudnościom i źródłom, z których one wynikają,

zapraszamy Cię na trening interpersonalny.