Każdy z nas czuje czasami niepokój. Napięcie w miejscu pracy, publiczne wystąpienia, rozkłady zajęć stawiające bardzo wysokie wymagania, decyzje do podjęcia, rywalizacja, współzawodnictwo czy pisanie egzaminu mogą prowadzić do uczuć niepewności a nawet strachu….
Zaburzenia lękowe czy depresyjne to przedłużające się stany lękowe, stany obniżonego nastroju często bez obiektywnych, konkretnych przyczyn. Bardzo często paraliżują, znacznie ograniczają one życie osoby dotkniętej nimi we wszystkich sferach, wpływ na zachowanie, myślenie, emocje i zdrowie fizyczne. Zaburzenia lękowe i depresyjne są najbardziej powszechnymi problemami występującymi w naszym życiu. Są rozpowszechnione wśród kobiet i wśród mężczyzn, dotykają zarówno dzieci jak i dorosłych. Zaburzenia lękowe i depresyjne są chorobami. Mogą być diagnozowane i leczone. Często jednak są traktowane jako psychiczne słabości lub niezrównoważenie emocjonalne, co powoduje społeczną nieakceptację, a ze strony osób borykających się z nimi- niechęć do szukania pomocy i wstyd.
Zrozumienie faktów związanych z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi jest bardzo ważne. Uświadomienie sobie, że są to zaburzenia chorobowe, które mogą być leczone, pomoże usunąć brak akceptacji i zachęci chorych do szukania dostępnych środków leczenia.

Jeśli chcesz:
-poradzić sobie z napadami paniki, których doświadczasz;
-zmniejszyć doświadczanie lęku w różnych sytuacjach życiowych i relacjach interpersonalnych;
-nauczyć się radzenia sobie z nadmiernym lękiem, niepokojem i obawami ograniczającym życiowe funkcjonowanie;
-poradzić sobie ze smutkiem, przygnębieniem, obniżonym nastrojem, brakiem przeżywania przyjemności;
-uporać się z perfekcjonizmem i nadmiernymi oczekiwaniami wobec siebie;

Proponujemy udział w grupie, w której praca polega na rozpoznaniu źródeł lęku oraz nie przystosowawczych sposobach radzenia sobie z nimi. Następnie celem pracy terapeutycznej jest zastąpienie ich konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z lękiem. Celem jest też edukacja na temat lęku, mechanizmów jego powstawania i znaczenia lęków w życiu danej osoby.

Osoba prowadząca mgr Wioletta Borkowska.