Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam  Studium Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz szkolenie pracy z osobami z syndromem DDA organizowane przez Fundację FIRST. Ukończyłam również podyplomowe szkolenie z  psychoterapii poznawczo – behawioralnej z elementami psychoterapii psychodynamicznej organizowanych przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii  akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, jak też przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego.

Zdobywanie swojego doświadczenia terapeutycznego  rozpoczęłam  pracując w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych.  Pracowałam zawodowo także w Poradni Leczenia Uzależnień, w Oddziałem Dziennym Leczenia Uzależnień, jak również w Punktach Konsultacyjnymi dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

W pracy terapeutycznej bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, bezpieczeństwie, otwartości, spontaniczności i pełnej akceptacji. Zwracam uwagę na dobre zrozumienie osoby i jej świata w którym żyje oraz na rozwój zasobów które posiada.

W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na możliwości pacjenta i jego potrzeby, dlatego też prowadząc psychoterapię wybieram lub łączę nurty terapeutyczne –                           ( psychodynamiczny, humanistyczny i poznawczo – behawioralny) –  pasujące do pacjenta, jego stanu zdrowia i problemów jakie posiada.