Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Studium Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, oraz szkolenie pracy z osobami z syndromem DDA organizowane przez Fundację FIRST. Ukończyła podyplomowe szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej z elementami psychoterapii psychodynamicznej organizowanych przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, jak też przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego.
Zdobywanie swojego doświadczenia terapeutycznego rozpoczęła pracując w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie jest związana zawodowo z Poradnią Leczenia Uzależnień, z Oddziałem Dziennym Leczenia Uzależnień i z Punktami Konsultacyjnymi dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy
Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTTPiB i PTP.
W pracy terapeutycznej bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, bezpieczeństwie i pełnej akceptacji. Zwracam uwagę na dobre zrozumienie osoby i jej świata w którym żyje oraz na rozwój zasobów które posiada.