Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004r.) ze specjalizacją psychoterapia. Podczas studiów uczestniczyłam w licznych stażach, organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie OPTA, MOP Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii, TPM Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży, Fundację Bliżej Dziecka oraz Fundację Dzieci Niczyje. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego w Żyrardowie, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną dorosłych. Od 2008r. do chwili obecnej jestem związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. (Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu „Zameczek”, Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Młodzieży w Zagórzu), gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i rodzinną.

Ukończyłam czteroletnie podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Mabor we współpracy z Insytutem Psychiatrii i Neurologii, atestowane przez sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w trakcie przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Empatika Centrum Terapii prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz psychoterapię par. Zajmuję się osobami dorosłymi i młodzieżą od 15rz .Pracuję w nurcie psychodynamicznym i podejściu systemowym.