Studiowałam na Wydziale Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i w 2005 roku zdałam egzamin certyfikacyjny specjalisty psychoterapii uzależnień. W 2008 roku ukończyłam trzyletnią szkołę psychoterapii w ośrodku INTRA w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradniach Leczenia Uzależnienia i oddziale stacjonarnym leczenia uzależnień. Odbyłam roczny staż w oddziale leczenia nerwic Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Uczestniczyłam w warsztatach oraz szkoleniach dotyczących pracy z lękiem, depresją oraz zaburzeniami osobowości. Swoją pracę terapeutyczną superwizuję w ośrodku INTRA pod okiem superwizora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W pracy terapeutycznej ważny jest dla mnie kontakt z klientem, poznanie jego świata oraz znaczeń, jakie nadaje faktom ze swojego życia. Zwracam dużą uwagę na poszukiwanie zasobów i mocnych stron klienta pomocnych w rozwiązaniu problemów, z którymi zgłasza się do gabinetu.

W Empatika Centrum Terapii  zajmuje się:

– konsultacjami psychologicznymi osób dorosłych

-psychoterapia  indywidualna

-psychoterapia grupową

-treningiem relaksacji

-diagnoza problemów uzaleznieniowych