Jestem absolwentką psychologii ze specjalizacją kliniczną w języku angielskim na Uniwersytecie
SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie podstawowe EMDR. Obecnie jestem w trakcie Szkoły
Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Pracuję w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży
w Józefowie oraz w przedszkolu integracyjnym. Współpracowałam z międzynarodowymi

organizacjami pozarządowymi, prowadząc warsztaty i szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Peru. Doświadczenie zdobywałam również podczas staży w Ośrodku

Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT oraz w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN. Moją wiedzę stale poszerzam biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.
Pracuję przede wszystkim w podejściu psychodynamicznym oraz EMDR, korzystając
jednocześnie z dorobku innych nurtów. W Centrum Terapii Empatika prowadzę terapię
indywidualną z dziećmi i młodzieżą od 12 roku życia oraz młodymi dorosłymi do 25 roku życia.
Konsultacji udzielam również w języku angielskim.