Jestem absolwentką psychologii ze specjalizacją kliniczną w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie podstawowe EMDR. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie oraz w przedszkolu integracyjnym. Współpracowałam z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, prowadząc warsztaty i szkolenia dla kadr placówek opiekuńczo- wychowawczych w Peru. Doświadczenie zdobywałam również podczas staży w Ośrodku

Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT oraz w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Moją wiedzę stale poszerzam biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Pracuję przede wszystkim w podejściu psychodynamicznym oraz EMDR, korzystając jednocześnie z dorobku innych nurtów. W Centrum Terapii Empatika prowadzę terapię indywidualną z dziećmi i młodzieżą od 15 roku życia oraz młodymi dorosłymi do 35 roku życia. Prowadzę również konsultacje rodzicielskie, których celem jest omówienie funkcjonowania dziecka oraz własnych ról rodzicielskich. Konsultacji udzielam również w języku angielskim.