Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, kierunku społeczna psychologia
kliniczna.
Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy
Instytucie Psychologii Zdrowia, uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr.
SP/0632/2011
Posiadam pierwszy stopień w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA / DDD i innymi, którzy
doświadczyli traum w przeszłości, osobami w kryzysie, żałobie.
Ponadto zapraszam do współpracy osoby pragnące skupić się w terapii na rozwijaniu
stabilnego poczucia własnej wartości, nauce asertywności, budowaniu relacji
międzyludzkich, sztuce komunikacji czy innych obszarach rozwoju osobistego.
W pracy z klientem staram się nawiązać autentyczną relację, bazującą na empatii, szacunku i
zaufaniu.