Certyfikat uzyskałam w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, ukończyłam szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Analitycznej oraz Młodzieżowym Ośrodku Psychologicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Dziennym Szpitala Nowowiejskiego, w Centrum Psychoterapii przy ul. Sobieskiego 112, w Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii oraz w Ośrodku Psychoterapii Analitycznej „Self”.

W Empatika Centrum Terapii prowadzę  terapię psychoanalityczną i psychodynamiczną młodzieży i  osób dorosłych,  opartą na bezpiecznej relacji terapeutycznej,  zorientowaną  na rozpoznanie i zrozumienie przyczyn trudności życiowych, objawów lękowych, depresyjnych, nerwicowych, problemów w relacjach. Prowadzę także konsultacje i terapię par i małżeństw.