Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność „Neuropsychologia Kliniczna”) oraz kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna” na UMCS w Lublinie.

Od 2009 pracuje jako psycholog w Klinice Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Banacha. Od 2017 związana również z Oddziałem Psychiatrycznym dla młodzieży w Józefowie. W pracy zajmuje się diagnozą i rehabilitacją zaburzeń poznawczych (mowy i języka, pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych, procesów wykonawczych oraz myślenia).

Pracuje między innymi z młodzieżą i dorosłymi po urazach głowy, po udarach, z padaczką,  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zespołem Aspergera. Stale poszerza swoją wiedzę na nowych kursach i szkoleniach.

Brała udział w wielu konferencjach europejskich i krajowych z dziedziny neuropsychologii. Obecnie uczestnik studiów podyplomowych „Psychologia dzieci i młodzieży” oraz międzynarodowego kwalifikacyjnego kursu terapii funkcji poznawczych Metodą Feursteina – Instrumental Enrichment.